Documentaire over De KrachtFabriek

WE BESTAAN 5 JAAR !!!
Alle reden om feest te vieren! De KrachtFabriek is al vele jaren een dynamische en inspirerende broedplaats voor werk-willenden. We hebben inmiddels een vaste plaats verworven in de Houtense gemeenschap. En onze sociaal- maatschappelijke meerwaarde wordt alom erkend.

EEN DOCUMENTAIRE
Ter viering van ons eerste lustrum laten we een documentaire maken over het ontstaan van De KrachtFabriek en het DNA ervan. Ook hoe het zich ‘fysiek’ ontwikkeld heeft, hoe het er op dit moment dynamisch aan toegaat, portretten van deelnemers, samenwerking met de Gemeente Houten e.d. Daarnaast willen we laten zien hoe het KrachtFabriek-initiatief past als ‘experiment’ (prototype) in de ontwikkeling naar een samenleving die meer gericht is op welzijn dan welvaart. Anders gezegd: meer ECO- dan EGO-gericht. Met deze documentaire hopen we andere dwarsdenkers, sociale-duurzame pioniers en open-minded beleidsmakers te inspireren om ook een dergelijk initiatief te starten.

NINA PIETERS
We hebben Nina Pieters gevraagd om de documentaire te maken. Nina is een professionele documentairemaakster, die zich in haar werk vooral bezig houdt met sociaal- maatschappelijke thema’s. Zij heeft hiervoor de stichting LAS opgericht en voert projecten uit die de maatschappelijke samenhang bevorderen. Stichting Las is een stichting zonder winstoogmerk.

CROWDFUNDING
Voor het financieren van de documentaire willen we o.a. via deze crowdfuncingsactie geld inzamelen. De kosten zijn geraamd op € 4.000,00. Dit streefbedrag willen we in de komende weken bereiken. Nina is erg enthousiast over De KrachtFabriek. Daarom gaat ze nu vast aan het werk in het vertrouwen dat het bedrag er hoe dan ook komt.

DOE JE MEE?
Wil jij ons meehelpen om deze documentaire mogelijk te maken? Elke donatie is van harte welkom! Alle funders zullen worden uitgenodigd voor de feestelijke première van de documentaire. Zeer waarschijnlijk zal de première plaats vinden op 15 juni a.s. in de namiddag of avond. Je krijgt nog bericht over het precieze tijdstip.

Je kan je financiële b(l)ijdrage storten op rekening nummer NL75TRIO0198360487 t.n.v. KrachtFabriek Coöp U.A. te Houten, onder vermelding van CROWDF. Wil je ook  je gestorte bedrag aan ons mailen? We kunnen dan makkelijker eea administratief bijhouden, je berichten over de vorderingen van de actie en de uitnodiging sturen voor de première.

Vanzelfsprekend mag je je familie, vrienden, collega’s, buren enz. ook uitnodigen een donatie te doen. Dus share, tweet, like, deel er vooral op los!