Blijdragen

Geboorte Stichting Blijdragen

Met grote vreugde kunnen we meedelen dat De KrachtFabriek nu nog sterker staat. Op 2 december zag namelijk Stichting Blijdragen het levenslicht.

Stichting Blijdragen is opgericht vanuit De KrachtFabriek om onze missie nog beter in te kunnen vullen. De KrachtFabriek heeft al 6 jaar een coöperatie als rechtsvorm (De KrachtFabriek Coöperatie Houten U.A.). Met de komst van de stichting heeft De KrachtFabriek aanvullende financiële, fiscale en juridische mogelijkheden om inwoners uit Houten e.o. de ruimte te bieden weer in hun kracht te komen.

Momenteel loopt er een aanvraag bij de belastingdienst voor een ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiermee wordt de stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Stichting Blijdragen is dan voor u fiscaal aftrekbaar.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een aantal actieve en betrokken inspirators, te weten:
– Birgitte Paffen (Voorzitter)
– Bart van Ginneke (Penningmeester)
– Thijs Varkevisser (Secretaris)
– Dani (Algemeen ondersteunend bestuurslid)

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit enkele oude bekenden van De KrachtFabriek, te weten:
– Menno Stom, mede oprichter en voormalig inspirator
– Ron van Zwol, voormalig inspirator
– Jocko Rensen, voormalig wethouder van de gemeente Houten

Note: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting sluit uiteraard aan bij de missie van De KrachtFabriek en luidt alsvolgt:
a. het versnellen van duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, door ondersteuning te bieden aan omgevingen waar werkwillenden in hun kracht komen.
b. het adviseren van de onder a. genoemde personen, alsmede maatschappelijke aanverwante organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het eerste beleidsplan van de stichting vind je hier.

Contactgegevens

Stichting Blijdragen
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten
06 289 099 80
e-mail
RSIN: 860669002