Categorieën
Blijdragen

Geboorte Stichting Blijdragen

Met grote vreugde kunnen we meedelen dat De KrachtFabriek nu nog sterker staat. Op 2 december zag namelijk Stichting Blijdragen het levenslicht.

Stichting Blijdragen is opgericht vanuit De KrachtFabriek om onze missie nog beter in te kunnen vullen. De KrachtFabriek heeft al 6 jaar een coöperatie als rechtsvorm (De KrachtFabriek Coöperatie Houten U.A.). Met de komst van de stichting heeft De KrachtFabriek aanvullende financiële, fiscale en juridische mogelijkheden om inwoners uit Houten e.o. de ruimte te bieden weer in hun kracht te komen.

Momenteel loopt er een aanvraag bij de belastingdienst voor een ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hiermee wordt de stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting over een schenking of nalatenschap. Uw schenking aan Stichting Blijdragen is dan voor u fiscaal aftrekbaar.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een aantal actieve en betrokken inspirators, te weten:
– Birgitte Paffen (Voorzitter)
– Bart van Ginneke (Penningmeester)
– Thijs Varkevisser (Secretaris)
– Dani (Algemeen ondersteunend bestuurslid)

De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit enkele oude bekenden van De KrachtFabriek, te weten:
– Menno Stom, mede oprichter en voormalig inspirator
– Ron van Zwol, voormalig inspirator
– Jocko Rensen, voormalig wethouder van de gemeente Houten

Note: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting sluit uiteraard aan bij de missie van De KrachtFabriek en luidt alsvolgt:
a. het versnellen van duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, door ondersteuning te bieden aan omgevingen waar werkwillenden in hun kracht komen.
b. het adviseren van de onder a. genoemde personen, alsmede maatschappelijke aanverwante organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van duurzame persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het eerste beleidsplan van de stichting vind je hier.

Contactgegevens

Stichting Blijdragen
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten
06 289 099 80
e-mail
RSIN: 860669002

Categorieën
Blijdragen Initiatieven

De vlaggetjes en € 650,- op weg naar de Alpe d’Huzes

Een paar weken terug schreef Georgette op onze site hoe ze het initiatief had opgepakt om met andere inspirators de 1.500 Tibetaanse vlaggetjes te maken voor de Alpe d’Huzes.

In De KrachtFabriek zit ook het Plantenasiel Houten van initiatiefneemster Mai Linh Ly. Zij werd ook geraakt door het breed gedragen initiatief van de vlaggetjes en het doel van Ad6 en zocht voor de opbrengt van een plantenveiling nog een goed doel. Daarom besloot ze de opbrengst van 650 euro aan de Ad6 te schenken. Gistermiddag, tijdens de stekjes ruilmarkt, werden het sponsorgeld en de vlaggetjes officieel overhandigd aan de vrijwilligers Ed en Petra van de Alpe d’HuZes. Drie prachtige initiatieven die bij elkaar komen.

Categorieën
Blijdragen

Documentaire over De KrachtFabriek

WE BESTAAN 5 JAAR !!!
Alle reden om feest te vieren! De KrachtFabriek is al vele jaren een dynamische en inspirerende broedplaats voor werk-willenden. We hebben inmiddels een vaste plaats verworven in de Houtense gemeenschap. En onze sociaal- maatschappelijke meerwaarde wordt alom erkend.

EEN DOCUMENTAIRE
Ter viering van ons eerste lustrum laten we een documentaire maken over het ontstaan van De KrachtFabriek en het DNA ervan. Ook hoe het zich ‘fysiek’ ontwikkeld heeft, hoe het er op dit moment dynamisch aan toegaat, portretten van deelnemers, samenwerking met de Gemeente Houten e.d. Daarnaast willen we laten zien hoe het KrachtFabriek-initiatief past als ‘experiment’ (prototype) in de ontwikkeling naar een samenleving die meer gericht is op welzijn dan welvaart. Anders gezegd: meer ECO- dan EGO-gericht. Met deze documentaire hopen we andere dwarsdenkers, sociale-duurzame pioniers en open-minded beleidsmakers te inspireren om ook een dergelijk initiatief te starten.

NINA PIETERS
We hebben Nina Pieters gevraagd om de documentaire te maken. Nina is een professionele documentairemaakster, die zich in haar werk vooral bezig houdt met sociaal- maatschappelijke thema’s. Zij heeft hiervoor de stichting LAS opgericht en voert projecten uit die de maatschappelijke samenhang bevorderen. Stichting Las is een stichting zonder winstoogmerk.

CROWDFUNDING
Voor het financieren van de documentaire willen we o.a. via deze crowdfuncingsactie geld inzamelen. De kosten zijn geraamd op € 4.000,00. Dit streefbedrag willen we in de komende weken bereiken. Nina is erg enthousiast over De KrachtFabriek. Daarom gaat ze nu vast aan het werk in het vertrouwen dat het bedrag er hoe dan ook komt.

DOE JE MEE?
Wil jij ons meehelpen om deze documentaire mogelijk te maken? Elke donatie is van harte welkom! Alle funders zullen worden uitgenodigd voor de feestelijke première van de documentaire. Zeer waarschijnlijk zal de première plaats vinden op 15 juni a.s. in de namiddag of avond. Je krijgt nog bericht over het precieze tijdstip.

Je kan je financiële b(l)ijdrage storten op rekening nummer NL75TRIO0198360487 t.n.v. KrachtFabriek Coöp U.A. te Houten, onder vermelding van CROWDF. Wil je ook  je gestorte bedrag aan ons mailen? We kunnen dan makkelijker eea administratief bijhouden, je berichten over de vorderingen van de actie en de uitnodiging sturen voor de première.

Vanzelfsprekend mag je je familie, vrienden, collega’s, buren enz. ook uitnodigen een donatie te doen. Dus share, tweet, like, deel er vooral op los!

Categorieën
Blijdragen

1.500 vlaggetjes voor de Alpe d’Huzes

Vorig jaar zomer deed Rob, één van onze inspiratoren, mee met de Alpe d’HuZes. Ik werd gegrepen door zijn verhaal. Maandenlang trainen en dan de berg op met alle herinneringen aan dierbaren die hij verloren had in zijn hoofd. De Alpe d’HuZes kreeg ineens een gezicht voor mij. Dat is prachtig als je op deze manier geld op kan halen voor onderzoek naar kanker, maar net zo belangrijk als een stukje verwerking van verdriet. Verdriet omzetten in een barre tocht naar de top. Hij vertelde over de vlaggetjes. Onder aan de berg kon je op een vlaggetje een naam, spreuk, gedachte of wens opschrijven en als je dan boven kwam op weg naar de finish, zag je al die mooie vlaggetjes weer. Daar putte hij veel moed uit, omdat al die mensen voor wie de vlaggetjes waren, ook een harde strijd hebben geleverd. Toen hij dit jaar schuchter met het verzoek kwam of het iets voor ons was om die vlaggetjes te maken, riep ik gelijk JA. Mijn rolstoel haalt de Alp d’Huzes niet, maar dit konden wij met elkaar wel voor elkaar krijgen. Daar geloofde ik in. Met veel liefde hebben vele handen een blijdrage geleverd en hebben wij op onze DKF manier de top gehaald door 1.500 vlaggetjes te maken.

Categorieën
Blijdragen

Blijdragen als KrachtVriend

Een van de veel gebruikte spreuken binnen De KrachtFabriek is: “Wil je creativiteit? Haal dan een nul van je budget af. Wil je echte creativiteit? Haal dan twee nullen van je budget af!”

En zo werken we ook graag bij De KrachtFabriek. Het afgelopen jaar hebben we aangetoond dat we verschrikkelijk veel kunnen realiseren zonder enig budget (daar kunnen we geen twee nullen vanaf halen). Van niets maken we iets. Veel mensen hebben blijgedragen met hun tijd en energie, er zijn heel veel spullen gedoneerd en in bruikleen gegeven en we hebben enkele spontane donaties ontvangen. Met gepaste trots en veel dankbaarheid kijken we terug op alles wat er afgelopen jaar al is ontstaan.

Maar met de groei van het aantal deelnemers en activiteiten, ontkomt ook De KrachtFabriek niet helemaal aan het Euro-systeem. Hoe jammer we dat ook vinden, sommige zaken moeten nu eenmaal worden betaald in Euro’s. Dus naast alle kennis, kunde, talenten, ideeën en netwerken die de Inspirators inbrengen, ontstaat nu ook een behoefte aan blijdrages in Euro’s.

Het positieve hieraan is, dat we naast alle werkwillenden in Houten e.o., nu nog meer mensen de kans kunnen geven om blij te dragen. Voor € 25,- (per jaar) kan je je namelijk aanmelden als KrachtVriend. Omdat het niet des KrachtFabriek is om alleen onze hand op te houden, willen we daar wel wat voor terug doen. Wil je weten hoe je KrachtVriend kan worden en wat wij daarvoor terugdoen, kijk dan snel hier.