DKF en daarbuiten

Alle initiatieven, oplossingen en hulp van mensen en instanties die DKF geholpen hebben bij de groei.

Blijdrage van OnsFonds

OnsFonds is een fonds van de gemeente Houten, in samenwerking met de woningbouwcorperatie Viveste en welzijnsorganisatie ‘vanHouten&co‘. OnsFonds is opgezet ter ondersteuning van bewonersinitiatieven die erop gericht zijn de leefomgeving te…

Lees verder