Geschiedenis van DKF

Alles over de groei en de positie van DKF. Begonnen in 2013

van Houten&co

De dag na ons eerste mediaoptreden werden we benaderd door Willy Lageveen, de directeur van ‘van Houten&co‘. ‘van Houten@co’ is de welzijnsorganisatie in Houten en faciliteert en ondersteunt ook  burgerinitiatieven. Willy vond…

Lees verdervan Houten&co