Wat is een inspirator?

Wat is een inspirator?

Bij De KrachtFabriek ben je inspirator en geen vrijwilliger.

Het primaire doel is om “in je kracht te komen en te blijven”. Dit doe je in je eigen tempo en op je eigen wijze.

Je komt langs en spreekt anderen, je doet mee aan een activiteit, je gaat zelf aan het werk, bijvoorbeeld in de centrale ruimte of een werkplaats of je organiseert zelf een activiteit in dat waar je goed in bent of dat wat je wilt uitproberen.

Zo inspireren we elkaar, gewoon door onszelf te zijn, dragen we bij, werken we samen, ontdekken en creëren we. Er ontstaan nieuwe initiatieven. Omdat er een evenwicht is tussen “halen” en “brengen” blijft het voortbestaan van De KrachtFabriek gewaarborgd.

Inspiratoren kunnen na kortere of langere tijd beslissen om “uit te vliegen”, omdat ze een baan hebben, hun energie op andere activiteiten willen richten of om welke reden dan ook.