Blijdragen aan De Krachtfabriek?

Blijdragen aan De Krachtfabriek?

In principe wordt er geen financiële bijdrage voor lidmaatschap gevraagd. Toch kost De KrachtFabriek wel geld. Ook hier wordt van de inspirator eigen verantwoordelijkheid voor het geheel gevraagd.

De DKF draait voornamelijk op giften en donaties. Donaties worden vaak in natura gedaan. Zo worden de dagelijkse verbruiksartikelen door de inspirators meegebracht. Hierover zijn geen afspraken. Ieder doet dit op eigen gevoel en naar vermogen.

Voor het gebruik van de werkplaatsen wordt een financiële bijdrage gevraagd voor het gebruik van de ruimte en het materiaal. Hier kan onderhoud van worden gefinancierd.

De gemeente bekostigt momenteel onze huisvesting en gas, water en elektra. Het streven is om op den duur onze eigen huisvesting te kunnen bekostigen.

Inspirators die geld verdienen dankzij De KrachtFabriek dragen naar eigen inzicht een bedrag af van hun opbrengst.

We proberen de kosten zoveel mogelijk te beperken, door het creëren van waarden uit “niets”. Hierbij kijken we anders naar afval. Onze gehele inrichting bestaat uit verkregen goederen, de overvloed van onze welvaartsmaatschappij. We upcyclen en/of recyclen mensen, spullen en gebouwen.